eindplaatje.png

K-Street Jazzband (2011-2020)


Beste bewonderaars, familie, vrienden en collega-muzikanten,

Met een dubbel gevoel, zijn wij genoodzaakt jullie via deze weg mede te delen dat de K-Street Jazzband ophoudt te bestaan.

Voor velen van ons is de K-Street Jazzband een warm nest geweest, waarbinnen reizen zijn gemaakt en avonturen beleefd waarvan geen van de muzikanten die lang geleden in 2011 aan het eenzame sta-tafeltje stonden ooit hadden kunnen dromen: we zijn ontsnapt uit Belgische kelders en beklommen Duitse wolkenkrabbers, we stonden op festivals, grachten, bruiloften, stoomboten en kerkbankjes, we hebben gejammed met Bergse, Bredase, Amerikaanse en Japanse jazzgrootheden en hebben in zowel Steenbergse als Deense achtertuinen de daken van tuinhuisjes gespeeld. We hebben ontzettend mooie, inspirerende en bijzondere mensen ontmoet en bovenal ongelofelijk veel plezier beleefd aan de K-Street Jazzband.

Maar een band is ook continu een evenwicht proberen te bewaken tussen muziek, sfeer, repetities, optredens maar ook alle andere keuzes die iedere muzikant daarbuiten maakt of moet maken. Dat laatste is helaas onmogelijk gebleken.

De jassen gaan de zolder op en de bandkas gaat naar een goed doel. Daarmee is officieel een einde gekomen aan een bijzonder muzikaal hoofdstuk, maar niet voordat we alle mensen die ons in de afgelopen acht jaar op wat voor manier dan ook gesteund hebben te bedanken.

Zo bedanken we natuurlijk alle festivals waar we de afgelopen jaren te gast mochten zijn, in het bijzonder het Breda Jazz Festival, Red Light Jazz, Jazzboz, VestingJazz en het Riverboat Jazz Festival.

Speciale dank gaat uit naar Thomas van Duijn, Steffen Juul Hansen, Hans Snepvangers en Ans Iriks, die, ieder op hun eigen manier, een bijdrage hebben geleverd aan enkele muzikale mijlpalen in onze bandgeschiedenis.

Verder bedanken we René de Koning en alle mensen van Grand Café De Keuning, die ons de afgelopen jaren een warmer dan warm thuishonk hebben geboden.

Tot slot bedanken we alle mensen die ons de afgelopen acht jaar blijk hebben gegeven van hun waardering dit heeft altijd veel voor ons betekend en zal dit ook blijven doen.

Ontzettend bedankt.
De K-Street Jazzband


 

 

Dear admirers, friends and fellow musicians,

 

It is with a heavy heart, that we’re forced to announce to you that the K-Street Jazzband has been dissolved.

 

For many of us, the K-Street Jazzband has come to mean much more than just a band. It’s been the flag under which we’ve made wonderful journeys and have had seen many an adventure, much more than any of us could have ever hoped back in 2011.

 

We’ve escaped from Belgian dungeons, scaled German skyscrapers, we’ve been at festivals, on canals, visited weddings, sailed on steam boats, stood on church benches, we’ve jammed with Dutch, American, Japanese and Danish jazz legends and have played at garden party’s in both the Netherlands as well as Denmark. We’ve met so many, countless, beautiful, inspiring and extraordinary people and, above all, have had such a great time playing as the K-Street Jazzband.

 

But a band is more than just fun, it’s also trying to combine music, group cohesion, rehearsing and performances with the choices every musician makes or has to make professionally, socially and personally. Sadly, it has proved impossible to keep combining all of that.

 

Our uniforms are going to turn into treasured memories in our attics and all the money that the band earned has been donated to charity and so this is the end of the line for the K-Street Jazzband.

 

But not before we’ve said our wholehearted thanks to the people who’ve supported us all these years.This means thanking all the jazz festivals that have hosted our band during its existence, especially the Breda Jazz Festival, Red Light Jazz, Jazzboz, VestingJazz and, of course, the Riverboat Jazz Festival.

 

Our special thanks go out to Thomas van Duijn, Steffen Juul Hansen, Hans Snepvangers and Ans Iriks, who, each in their own special way whether intentional or not, have played a pivotal role in the history of ours bands musical milestones.

 

In closing, we would like to thank all the people who’ve supported and appreciated us over the passed eight years. Especially the kind, warm and generous people of our official Danish K-Street Jazzband fan club: we will never forget the kindness you have shown us.

 

Thank you all so much.

The K-Street Jazzband